• Betaling contributie

    Uit de onderstaande tabel is te bepalen hoe hoog het contributie-bedrag is. Per seizoen schuiven de leeftijdsgroepen steeds één geboortejaar op. Elk seizoen loopt van augustus t/m juli van het volgende kalenderjaar. De contributie bestaat uit bondscontributie en verenigingscontributie. Nieuwe leden, die na september lid worden, betalen een aangepast bedrag voor het verenigingsgedeelte.De bondscontributie blijft een vast bedrag.

    Na de aanmelding ontvangt men een factuur van de penningmeester. De contributie kan ineens voldaan worden of in drie termijnen betaald worden (september, oktober en november). In overleg met de penningmeester zijn er andere opties mogelijk.
    Leden uit één gezin krijgen gezinskorting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

    Wedstrijdspeler

    Recreant