• Vertrouwenspersoon

  HBV Falcons wil een veilige basketbalvereniging zijn waar iedereen met plezier basketbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan moeten doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen HBV Falcons voorkomen. Wat voor de één misschien een grap is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Door je teamgenootjes, ouders, bestuur of door je trainer/coach.

  Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat iemand zich niet durft uit te spreken en er dus zelf mee rond blijft lopen. In dat geval is het goed om bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen.

  De vertrouwenscontactpersonen van de NBB zijn:

  Raisa Paula

  vcp@basketball.nl

  06-18957988

  Lees meer op de site van de NBB

   

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

   Luisteren naar de klacht of het probleem;

   Nagaan of bemiddeling mogelijk is;

   In samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

   Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

   Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

   

  De vertrouwenspersoon behandelt elke melding strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen worden betrokken. Verder is zij onafhankelijk en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.